บล็อก

Thai

allblog

Updated date: Friday, April 17, 2020 - 23:56

เหตุผลที่ทำไมทุกคนควรต้องทำประกันสุขภาพเพราะค่ารักษาพยาบาลแพงมาก และแพงขึ้นเรื่อย ๆในทุก ๆปีโรคภัยไข้เจ็บนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และเมื่อคุณไม่สบายหรือเจ็บป่วย แน่นอนค่ะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมา คือ ค่าใช้จ่ายสำหรับค่ารักษาพยาบาล ซึ่งค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวนั้นสูงมาก การรักษาในบางโรคคุณอาจจะต้องเสียเงินเป็นล้าน ซึ่งข้อดีของการทำประกันสุขภาพ คือ ช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลแทนคุณ...

Updated date: Thursday, April 2, 2020 - 16:32

ประกันสุขภาพ แผนประกันประเภทหนึ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจ แล้วต่างอะไรกับแผนประกันชีวิต ทำไมถึงต้องซื้อเพิ่มเมื่อทำประกันชีวิตแล้ว วันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับ

ประกันสุขภาพสามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบหลัก ๆ คือ แบบแยกค่าใช้จ่าย และแบบเหมาจ่าย โดยประกันสุขภาพแบบแยกค่าใช้จ่ายจะมีวงเงินคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลแยกเป็นรายการ ๆ เช่น ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าแพทย์ ค่าผ่าตัด ค่ายา และค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ

...

Updated date: Monday, March 23, 2020 - 15:54

ประกันสุขภาพ คือ การประกันภัยที่บริษัทประกันจะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของเรา ไม่ว่าค่ารักษานั้นจะเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บธรรมดา หรือ จากอุบัติเหตุ
การประกันสุขภาพ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

  • การประกันอุบัติเหตุ กับสุขภาพหมู่
  • การประกันอุบัติเหตุ กับสุขภาพรายบุคคล

ซึ่งทั้ง 2 ประเภท ให้ความคุ้มครองที่เหมือนกัน
ประกันสุขภาพ ถ้าทำแล้วจะคุ้มครองอะไรบ้าง...

Updated date: Tuesday, March 10, 2020 - 12:34

สำหรับใครที่กำลังวางแผนทำประกันสุขภาพ หรือมองหาประกันสุขภาพดีๆสักฉบับ คงไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เพราะประกันสุขภาพจะไม่เหมือนกับประกันชีวิต และเป็นสัญญาที่มีระยะเวลายาว อีกทั้งยังมีรายละเอียดและเงื่อนไขอีกเป็นจำนวนมากที่เราต้องศึกษาข้อมูลของประกันสุขภาพก่อน โดยในวันนี้เราจะมาทำให้การซื้อประกันสุขภาพสามารถทำได้ง่าย ไม่ต้องวุ่นวายด้วย 4ขั้นตอนง่ายๆ กันครับ

1. ค้นหาในสิ่งที่เราต้องการ

...

Pages