ทำประกันสุขภาพกับจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง แบบไหนคุ้มค่ากว่ากัน

Thai

คงเป็นคำถามที่หลายคนมักจะสงสัยกันมาตลอดนะครับว่า ระหว่างที่คุณต้องทำประกันสุขภาพที่ต้องมีการจ่ายค่าเบี้ยประกันในทุกๆปีเฉลี่ยครั้งละ 5-600 บาท ต่อปี กับการจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองเมื่อเกิดโรคภัยไข้เจ็บเอง โดยไม่ต้องทำประกันสุขภาพ แบบไหนมันจะคุ้มค่ากว่ากัน โดยในวันนี้เราจะให้คำตอบกันครับ

การทำประกันสุขภาพ เป็นประกันรูปแบบหนึ่งที่เน้น ให้ความคุ้มครองในเรื่องความเสี่ยงที่เกิดจากการโรคภัยไข้เจ็บ หรือสุขภาพของคุณแย่ลงจากปัญหาสุขภาพ โดยประกันสุขภาพ จะช่วยในเรื่องของการจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากการรักษาโรคภัยไขเจ็บ หรือค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องจากคุณไม่สามารถไปทำงานได้เนื่องจากอาการเจ็บป่วย ช่วยให้คุณสามารถประหยัดเงินไปได้มาก ไม่ต้องค่อยสำรองเงินไว้จ่ายในค่ารักษาพยาบาล ไม่ว่าค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจะมีราคาค่าใช้จ่ายที่ถูกมากหรือแพงมาก

ในขณะที่หากคุณเลือกที่จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเอง แม้ว่าคุณจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง หรือชีวิตแทบที่จะไม่อยู่ภายใต้ความเสี่ยงใดเลย แต่ถ้าหากวันหนึ่งคุณจะต้องมาป่วยหรือเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่ว่าโรคภัยที่เกิดขึ้นนั้น จะมีขนาดที่เล็กหรือเบา ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น ย่อมไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่ถูกๆแน่นอน โดยเฉพาะกับยิ่งคุณเป็นโรคที่ร้ายแรงมีความเสี่ยงต่อสุขภาพที่ค่อนข้างสูง เช่น โรคไข้เลือดออก โรคมะเร็จ หรือโรคหัวใจ ก็ตามเราเชื่อว่า คุณคงไม่อาจจะสามารถเตรียมเงินไว้มากขนาดนั้น

ดังนั้นคำถามที่ว่า การทำประกันสุขภาพยังจำเป็นอยู่ไหม จึงเป็นคำถามที่คุณจะต้องคิดให้ดีก่อน ว่าคุณมีความพร้อมที่จะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองหรือไม่ หรือถ้าคุณกำลังคิดว่าถ้าจะทำประกันสุขภาพจะดีกว่า เราก็ขอแนะนำ ประกันสุขภาพออนไลน์ Manulife แผนประกันสุขภาพที่คุณสามารถออกแบบประเภทของความคุ้มครองได้ตามที่คุณต้องการ พร้อมด้วยความคุ้มครองชีวิตและวงเงินเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เหมาะสมคุ้มค่าที่สุด เหนือกว่าด้วยคุ้มครองทั้งก่อนและหลังการรักษา ครอบคลุมกว่า 300 รพ.ทั่วไทย