ประกันสุขภาพคืออะไร ทำไมต้องทำ?

Thai

ประกันสุขภาพ คือ การประกันภัยที่บริษัทประกันจะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของเรา ไม่ว่าค่ารักษานั้นจะเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บธรรมดา หรือ จากอุบัติเหตุ
การประกันสุขภาพ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

  • การประกันอุบัติเหตุ กับสุขภาพหมู่
  • การประกันอุบัติเหตุ กับสุขภาพรายบุคคล

ซึ่งทั้ง 2 ประเภท ให้ความคุ้มครองที่เหมือนกัน
ประกันสุขภาพ ถ้าทำแล้วจะคุ้มครองอะไรบ้าง?

  1. คุ้มครองเราเมื่อต้องเข้าโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเกิดจากการเจ็บป่วย หรือ จากอุบัติเหตุ ครับ โดยจะชดเชยค่าใช้จ่าย พวก ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายในกรณีที่มีการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน จากการเกิดอุบัติเหตุ
  2. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการผ่าตัด ค่าปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการผ่าตัด
  3. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการให้แพทย์มาดูแล
  4. ค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาที่คลีนิค หรือแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล
  5. ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตร
  6. ค่าใช้จ่ายในการรักษาฟัน
  7. การชดเชยค่าใช้จ่าย อันเกิดขึ้นจากการบริการโดยพยาบาลพิเศษขณะอยู่ในโรงพยาบาล หรือที่บ้านภายหลังจากการรักษาในโรงพยาบาลทั้งนี้ต้องเป็นไปตามคำสั่งของแพทย์

ค่าเบี้ยประกัน
การคำนวณเบี้ยประกันจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักๆได้แก่ อายุของผู้เอาประกันภัย , เพศ , สุขภาพ , อาชีพ และการดำเนินชีวิตและจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ตามตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงสูงสุดไม่เกินจำนวนเงินที่เอาประกันภัยไว้
สรุปแล้วการทำประกันสุขภาพ เป็นประกันที่ที่ช่วยลดความเสี่ยงในชีวิตคุณเพราะเดี๋ยวนี้ค่าโรงพยาบาล ค่ายา ค่าหมอ ก็สูงมาก ถ้าเจ็บป่วยขึ้นมา แล้วต้องเอาเงินเก็บออมมาจ่ายค่ารักษา ก็จะกระทบการใช้ชีวิตในด้านอื่น ๆ เพราะฉนั้น การทำประกันสุขภาพ ก็ถือว่าเป็นตัวช่วยลดภาระตรงนี้ และ ให้คุณวางแผนการเงินได้คล่องตัวมากขึ้น
หากใครที่กำลังวางแผนซื้อประกันสุขภาพ เราขอแนะนำ แมนูไลฟ์ ฟินชัวรันส์ ประกันสุขภาพที่ให้คุณฟินกว่า ประกันสุดฟินที่ให้ความคุ้มครองทั้งชีวิตและสุขภาพสูงสุดถึง 10 ล้านบาทต่อปี พร้อมค่าห้องสูงสุดถึง 9,000 บาทต่อวัน และสิทธิ์รักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง สูงสุดถึง 50,000 บาทต่อปี พร้อมสิทธิลดหย่อนภาษีเบี้ยประกันสุขภาพ สูงสุด 15,000 บาทต่อปี