ประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีได้หรือไม่

Thai

เราสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพมาหักลดหย่อนภาษีรายได้บุคคลธรรมดาได้ไม่เกิน 15, 000/ ปีซึ่งเมื่อรวมกับการลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตและเงินฝากที่มีเงื่อนไขประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100, 000 บาท
ประกันสุขภาพครอบคลุมอะไรบ้าง?

 1. การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเนื่องมากจากการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ
 2. การประกันอุบัติเหตุที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
 3. การประกันภัยโรคร้ายแรง
 4. การทำประกันการดูแลระยะยาว

ประกันสุขภาพจะคุ้มครองเมื่อต้องเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลที่เกิดจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุโดยบริษัทประกันจะชดเชยค่าใช้จ่ายทั้งหมด 7 อย่างดังนี้

 1. ค่าห้องพักในโรงพยาบาลค่าอาหารค่ารักษาพยาบาลค่าบริการอื่นๆรวมถึงค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินจากการเกิดอุบัติเหตุ
 2. ค่าใช้จ่ายจากการผ่าตัดและค่าที่ปรึกษาทางการแพทย์
 3. ค่าใช้จ่ายที่ได้รับการดูแลจากแพทย์ค่าใช้จ่ายในการรักษาพื้น
 4. ค่าใช้จ่ายกรณีคลอดบุตร
 5. ค่าใช้จ่ายเมื่อรับรักษาที่คลินิกหน่วยพยาบาลหรือส่วนของผู้ป่วยนอก
 6. ค่าบริการเพื่อให้แพทย์และพยาบาลพิเศษมาดูแล
 7. ค่าชดเชยระหว่างต้องนอนโรงพยาบาล (กรณีเสียรายได้)

ประกันไม่คุ้มครอง
ในส่วนของการเข้ารักษาตัวที่ไม่ได้เกิดจากการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ เช่นทำศัลยกรรม ทำหมัน หรือลดความอ้วน เป็นต้น
การทำประกันสุขภาพ เป็นการทำประกันที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแพงๆ ยามป่วยได้แล้ว ยังช่วยลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย และที่สำคัญคือได้รับการบริการที่ดี รักษารวดเร็ว เพราะหนึ่งนาทีก็สำคัญสำหรับชีวิตเรา
ทำไมต้องทำประกันสุขภาพ?

 • เพราะค่ารักษาพยาบาลเเพงขึ้นเรื่อย ๆในทุก ๆปี
 • การทำประกันสุขภาพให้ความอุ่นใจ
 • ลดภาระค่าใช้จ่ายของคุณเเละครอบครัว
 • มีที่ปรึกษาด้านสุขภาพ

สำหรับใครที่มองหาประกันสุขภาพสุดฟิน ที่คุ้มครองทั้งประกันชีวิตและประกันสุขภาพ เราก็ขอแนะนำ Finsurance ฟินชัวรันส์ ประกันสุขภาพที่ให้คุณฟินกว่า เพราะให้ความคุ้มครองทั้งชีวิตและสุขภาพสูงสุดถึง 10 ล้านบาทต่อปี ฟินด้วยค่าห้องสูงสุดถึง 9,000 บาทต่อวัน และฟินเวอร์กับค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยนอกแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง รวมสูงสุดถึง 50,000 บาทต่อปี ฟินสุดกับบริการตลอดเวลา 24 ชม. สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Manulife ฟินชัวรันส์