ประกันสุขภาพ คืออะไร ใช้คุ้มครองอะไรได้บ้าง

Thai

ปัจจุบันเราจะต้องเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บมากมายอยู่รอบตัวเรา ซึ่งในบางครั้งเราจะต้องมีแผนที่จะรับมือกับโรคต่าง ๆ เหล่านี้ เพราะเมื่อเกิดโรคอะไรขึ้นแต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่ายในการรักษาก็ค่อนข้างสูงเป็นอย่างมาก ทำให้บางคนไม่มีกำลังที่จะจ่ายมากนัก ทำให้การเลือกที่จะทำ ประกันสุขภาพ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่หลาย ๆ พากันเลือกใช้ เรามาดูกันว่าประกันสุขภาพคืออะไร ใช้คุ้มครองอะไรได้บ้าง

ประกันสุขภาพ คืออะไร

ประกันสุขภาพ คือ การประกันภัยอีกประเภทหนึ่ง ที่ทางบริษัทประกันจะจ่ายค่าชดเชยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น หากผู้ประกันตนประสบปัญหาตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทประกันภัยได้กำหนดเอาไว้ ไม่ว่าจะเจ็บป่วย นอนโรงพยาบาล หรือภัยต่าง ๆ ซึ่งทาง ประกันสุขภาพ ก็ได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท หลัก ๆ ดังนี้

1. ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ แบบรายบุคคล 

2. ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ แบบหมู่

ประกันสุขภาพ คุ้มครองอะไรบ้าง

สำหรับประกัน ประกันสุขภาพ จะคุ้มครองก็ต่อเมื่อผู้ประกันตน ได้เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุ หรือกรณีต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทประกันภัยได้กำหนดเอาไว้ ซึ่งเมื่อเกิดกรณีดังกล่าว ผู้ประกันตนสามารถ เรียกค่าชดเชย ค่าใช้ต่าง ๆ ได้ โดยใน ประกันสุขภาพ ผู้ประกันตนสามารถเรียกค่าชดเชยหลัก ๆ ได้ดังนี้

1. ค่าห้องพัก ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน จากการประสบอุบัติเหตุ  และค่าบริการอื่น ๆ ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทประกันได้กำหนดเอาไว้

2. ค่าใช้จ่ายที่ได้รับการดูแลจากแพทย์ ค่าให้คำปรึกษา และการผ่าตัดต่าง ๆ 

3. ค่าทำฟัน คลอดบุตร 

4. ค่าใช้จ่ายในการรักษาตามสถานพยาบาลที่เป็นส่วนของผู้ป่วยนอก หน่วยพยาบาล หรือคลินิกต่าง ๆ 

5. ค่าบริการเมื่อต้องให้แพทย์และพยาบาลพิเศษดูแล

6. ค่าชดเชยระหว่างจะต้องนอนโรงพยาบาล (กรณีที่เสียรายได้หลักไป) 

ซึ่งการคุ้มครองต่าง ๆ เหล่านี้ จะถูกกำหนดขึ้นในเงื่อนไขของการทำประกันสุขภาพ ซึ่งผู้ประกันตน จะต้องทำการอ่านรายละเอียดต่าง ๆ ก่อนทุกครั้ง เพื่อสิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้รับ 

ในการทำ ประกันสุขภาพ เป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่จะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดกรณีเจ็บป่วยขึ้นมา ซึ่งเราไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าจะเกิดขึ้นตอนไหน หรือเมื่อไหร่ การทำประกันสุขภาพ จึงเป็นอีกทางออกหนึ่งที่สามามารถช่วยคุณได้ หากเกิดภาวะฉุกเฉินขึ้นในภายภาคหน้า 

หากคุณได้อ่านบทความนี้จบแล้วละกำลังมองหาแผนประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองที่ครบถ้วนและรอบด้าน เราขอแนะนำ แมนูไลฟ์ ฟินชัวรันส์ แผนประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองทั้งชีวิตและสุขภาพสูงสุดถึง 10 ล้านบาทต่อปี พร้อมค่าห้องสูงสุดถึง 9,000 บาทต่อวัน และสิทธิ์รักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง สูงสุดถึง 50,000 บาทต่อปี พร้อมสิทธิลดหย่อนภาษีเบี้ยประกันสุขภาพ สูงสุด 25,000 บาทต่อปี