วิธีการเลือกซื้อประกันให้ผู้สูงอายุ

Thai

ผู้สูงอายุ บุคคลที่สำคัญของครอบครัว ที่หลายคนจะต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ เนื่องจากการดำเนินชีวิตโดยรวมของผู้สูงอายุจะดูแลได้ยากขึ้น การทานอาหารลำบากมากขึ้น และสุขภาพของผู้สุงอายุจะเผชิญกับปัญหาโรคภัยไข้เจ็บมากขึ้น ดังนั้นในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ เพราะยิ่งอายุที่มากขึ้น ย่อมนำมาซึ่งปัญหาด้านโรคภัยไข้เจ็บที่มากขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้นการเลือกทำประกันสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ก็จะช่วยให้เราสามารถบรรเทาค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลในส่วนของผู้สูงอายุได้ แต่ในการเลือกซื้อประกันสุขภาพก็มีหลายอย่างที่เราต้องคำนึงถึง มีอะไรบ้างมาดูกันเลย

1. อายุของผู้ทำประกัน อย่างแรกสุดให้เราดูว่าอายุของผู้สูงอายุสามารถทำกรมธรรม์ประกันสุขภาพฉบับใดได้บ้าง และอย่าลืมที่จะเช็คประวัติสุขภาพย้อนหลังของผู้สูงอายุ และไลฟ์สไตล์ของท่านผู้สูงอายุว่าเหมาะสมกับกรมธรรม์ใด

2. วงเงินเอาประกัน สิ่งสำคัญที่จะลืมไม่ได้ก็คือ การดูวงเงินคุ้มครองปัญหาสุขภาพ ว่ามีเพียงพอกับผู้สูงอายุหรือไม่ สามารถที่จะคุ้มครองกับปัญหาโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุได้หรือไม่

3. เงื่อนไขในการลดหย่อนภาษี ในการทำกรมธรรม์ประกันสุขภาพ บางอย่างสามารถลดหย่อนได้ เฉพาะกรณีผู้เอาประกันเท่านั้น ลูกหลานไม่สามารถลดหย่อนได้ ส่วนประกันสุขภาพบางประเภทก็สามารถให้ลูกหลานนำสิทธิไปใช้ลหหย่อนได้ ดังนั้นเราอาจต้องตรวจสอบให้ดีก่อนว่าประกันสุขภาพของผู้สูงอายุนั้นนำมาลดหย่อนภาษีได้หรือไม่

4. รายละเอียดของประกัน สิ่งสุดท้ายที่สำคัญที่สุดในการทำประกันทุกประเภทก็คือ อ่านเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันให้ครบถ้วน เช่น ต้องตรวจปัญหาสุขภาพหรือไม่ ค่าเบี้ยประกันจำนวนเท่าไร ระยะเวลาครบกำหนดสัญญาทำประกัน

สำหรับใครที่กำลังมองหาประกันสุขภาพเพื่อให้ผู้สูงอายุอยู่แล้วละก็อยู่ เราขอแนะนำ ประกันสุขภาพ Manulife แผนประกันที่มอบความคุ้มครองชีวิตและวงเงินเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เหมาะสมคุ้มค่าที่สุด เหนือกว่าด้วยคุ้มครองทั้งก่อนและหลังการรักษา ครอบคลุมกว่า 300 รพ.ทั่วไทย