เพราะเหตุผลอะไร ประกันชีวิตตลอดชีพ ถึงเป็นประกันชีวิตฉบับแรกในชีวิตที่ควรทำ

Thai

สำหรับคนที่เกิดความสงสัยว่า ประกันชีวิตนั้นจำเป็นสำหรับตัวเองแค่ไหน ก่อนอื่นจะต้องบอกก่อนเลยว่า ประกันชีวิตนั้นมีความจำเป็นมาก ยิ่งในผู้ที่มีคนที่รักและเป็นห่วง เช่น พ่อแม่ ครอบครัว ภรรยา ลูก เพราะการทำประกันชีวิตนั้นจะหมายถึงความมั่นใจที่จะลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่า ประกันชีวิตตลอดชีพ ควรเป็นประกันชีวิตฉบับแรกที่ทำ

ประกันชีวิตแบบตลอดชีพคืออะไร ?
ประกันชีวิตแบบตลอดชีพเป็นประกันทีร่ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตของผู้เอาประกันเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีระยะเวลากำหนดหรือระยะเวลาตายตัว ซึ่งค่าเบี้ยประกันนั้นถือว่าคุ้มมากเมื่อเทียบกับจำนวนทุนเอาประกันที่ได้รับ โดยบริษัทประกันชีวิตจะให้ความคุ้มครองตามสัญญาตั้งแต่วันที่สัญญามีผลบังคับใช้ และคุ้มครองต่อไปเรื่อยๆจนกว่าผู้ซื้อประกันจะเสียชีวิต โดยเมื่อเสียชีวิตประกันจะจ่ายผลประโยชน์เท่ากับจำนวนทุนประกันที่ผู้เอาประกันได้ซื้อไว้ ซึ่งบริษัทประกันอาจกำหนดระยะเวลาสุดท้ายของสัญญาไว้ที่แต่ละอายุไม่เท่ากัน แล้วแต่กรณี

มีแต่ความคุ้มค่า และเรียบง่าย ไม่จำเป็นจะต้องต่อสัญญาเรื่อยๆ
เนื่องจากประกันชีวิตตลอดชีพนั้นมีความง่าย ไม่มีความยุ่งยาก เพราะให้ความคุ้มครองที่ยาวนาน โดยไม่จำเป็นที่จะต้องต่อสัญญาเรื่อยๆ โดยถ้าหากไม่ผิดเงื่อนไขก็จะได้รับความคุ้มครองต่อเนื่องจนครบอายุสัญญาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ เมื่อมีกำหนดระยะการจ่ายคืนที่มั่นคงและแน่นอน นั่นจะทำให้ประกันเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ เพราะเมื่อนำค่าเบี้ยประกันและความคุ้มครองมาเทียบกันก็จะถือว่ามีความเหมาะสม และเบี้ยประกันจะมีความคงที่ตั้งแต่วันแรกจนถึงครบกำหนดอายุสัญญา โดยค่าเบี้ยประกันจะไม่เพิ่มตามอายุ หรือจะสามารถเพิ่มความคุ้มครองได้ตลอด โดยไม่จำเป็นจะต้องซื้อประกันฉบับใหม่ และสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ถึง 100,000 บาทต่อปี

ข้อจำกัดของประกันชีวิตตลอดชีพ
ถ้าหากผู้ทำประกันภัยขอยกเลิกสัญญาก่อนกำหนดครบอายุของกรมธรรม์ เงินที่ได้รับคืนมาก็จะน้อย รวมถึงว่า แม้ผู้ซื้อประกันจะมีการติดขัดทางด้านการเงินใดๆ ก็จะต้องชำระเบี้ยประกันระยะยาวต่อไป

เท่านี้ก็คงทำให้ผู้ที่มีความสนใจในการซื้อประกันภัยสามารถตัดสินใจได้แล้วว่า ประกันชีวิตตลอดชีพนี้มีความเหมาะสมกับตัวเองหรือไม่ ทางเราจึงอยากขอแนะนำประกันชีวิต จากบริษัทแมนูไลฟ์ ประกันชีวิต ที่จะสามารถคุ้มครองทุกความเสี่ยงในอนาคตของคุณด้วยความคุ้มค่า จนไม่ต้องเป็นกังวลอีกต่อไป