5 เงื่อนไขของการทำประกันสุขภาพ

Thai

ในการทำประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพ ประกันชีวิต หรือประกันอื่นๆ ก็ตาม ทุกๆสิ่งที่เรามักจะพบเจอได้จากการทำประกันเลยก็คือ เงื่อนไขของกรมธรรม์ ซึ่งจะต้องมีในทุกครั้งที่เราได้เริ่มทำประกันสุขภาพ เพราะมันเป็นสิ่งที่จะบ่งบอกถึงรายละเอียดที่สำคัญต่างๆของกรมธรรม์ตั้งแต่เรื่องของระยะเวลาในการรับความคุ้มครองหรือเวลาในการจ่ายชำระค่าเบี้ยประกัน ลักษณะและความคุ้มครอง แบบไหนที่ประกันสุขภาพจะคุ้มครองและแบบไหนที่จะไม่คุ้มครอง โดยในวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจถึงเงื่อนไขประกันสุขภาพให้มากขึ้นด้วย 5 เงื่อนไขที่สำคัญสำหรับประกันกันครับ

1. ระยะเวลาของการรับประกัน ในรูปแบบของสัญญากรมธรรม์จะมีการกำหนดอายุของสัญญาไว้อย่างชัดเจน เช่น จนถึงอายุ 70, 80 หรือ ตลอดชีพ แต่ในรูปแบบปัจจุบันจะมีการกำหนดรายละเอียดของสัญญาเป็นแบบปีต่อปี

2. ข้อยกเว้นในกรมธรรม์ ในการทำประกันสุขภาพจะมีการกำหนดประเภทของโรคไว้อย่างชัดเจนว่า มีโรคไหนบ้างที่จะไม่คุ้มครอง เช่น จิตเวช นอนกรน ท้องผูก หรือผลที่มาจากการดื่มสุรา ยาเสพติด 

3. โอกาสที่จะถูกเพิ่มค่าเบี้ยประกันหรือลดเบี้ยประกัน ในการทำประกันสุขภาพนั้น ค่าเบี้ยประกันจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ เนื่องจากบริษัทประกันจะมีการสังเกตดูจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเรานั้นเอง

4. การถูกปฏิเสธรับประกันในปีต่อไป หากบริษัมสามารถรับรู้ได้ว่า เรามีพฤติกรรมขอเคลมประกันที่มากเกินปกติ หรือเกินจากปกติวิสัยก็อาจมีโอกาสที่บริษัทจะตีว่าเรามีพฤติกรรมหวังผลตอบแทนที่มากเกินไป อาจจะถูกยกเลิกสัญญาได้

5. ระยะเวลาในการรอคอย ในการทำประกันสุขภาพนั้น หลายคนก็มักจะคิดว่าเมื่อเซ็นสัญญาแล้ว ความคุ้มครองก็จะเริ่มขึ้นในทันที แต่ในความจริงคือ บริษัทจะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบประวัติของผู้เอาประกันก่อนเผื่อดูว่าหลักฐานหรือข้อมูลที่เราให้มานั้นเป็นจริงหรือไม่

หากใครรู้สึกว่า การทำประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายนั้นตรงกับความต้องการของคุณ เราขอแนะนำ ประกันสุขภาพ Finsurance จาก แมนูไลฟ์ แบบประกันสุขภาพ สำหรับความคุ้มครองที่ครบถ้วนทั้งชีวิตและปัญหาสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บ ด้วยค่ารักษาแบบเหมาจ่ายสูงสุดถึง 10 ล้านบาทต่อปีด้วย ค่าห้องสูงสุด 9,000 บาทต่อวัน พร้อม OPD สูงสุด 50,000 บาทต่อปี พร้อมโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในเครือข่ายมากกว่า 364 แห่งทั่วประเทศแบบไม่ต้องสำรองจ่าย